BLOG

ÖLÇÜ KONTROL ÜRÜNLERİ

GENEL AMAÇLI MANOMETRE 40, 50, 63, 100, 160 mm çaplarında, muhtelif bağlantı ölçü ve tiplerinde, muhtelif gösterim aralıklarında çok çeşitli manometrelerin stoktan tedariği sağlanmaktadır. Komple paslanmazlık opsiyonu vardır.
HASSAS MANOMETRE KL1  hassas manometrelerin çeşitleri muhtelif çap, bağlantı, ölçü, tip ve gösterim aralıklarında tedariği gerçekleştirilir. Komple paslanmazlık opsiyonu vardır.
SIVI DOLGULU MANOMETRELER Gliserin dolgulu, muhtelif ölçü, hassasiyet, çap, bağlantı, tip ve gösterim aralıklarında tedariği gerçekleştirilir. Komple paslanmazlık opsiyonu vardır.
ELEKTRİK KONTAKTLI MANOMETRE Tek kontaklı ve çift kontaklı 100 mm. Çapında, KL1 hassasiyetinde, muhterlif bağlantı ve gösterim aralıklarında tedariği gerçekleştirilir.
KAPSÜL DİYAFRAMLI MANOMETRE Muhtelif çap, bağlantı, ölçü aralıklarında; opsiyonel olarak gliserinli ve paslanmaz kapsül diyaframlı manometrelerin tedariği sağlanmaktadır.
DİYAFRAM AYIRICILI MANOMETRE 100 mm ve 160 mm çapında KL1 hassasiyetinde 1/2 bağlantı pasolu muhtelif ölçü aralıklarında komple paslanmaz diyafram ayırıcılı muhtelif ölçüm aralıklarında manometrelerin tedariği sağlanmaktadır.
ÖZEL AMAÇLI MANOMETRELER Fark basınç, u tipi, mastar basınç ve özel diyaftramlı manometreler gibi muhtelif manometrelerin tedariği sağlanmaktadır.
VAKUMMETRELER Muhtelif malzeme, çap, bağlantı, ölçü aralıklarında ve opsiyonlarda vakummetrelerin tedariği sağlanmaktadır.
MANOMETRE TEST ÇANTALARI Set halinde kullanıma hazır ve uygulamaya özel manometreler ve test hortumları ile oluşturulmuş manometre test çantalarının tedariği sağlanmaktadır.
ISI SEVİYE GÖSTERGELERİ 3/8 ila 1" arasında plastik ve metal tipte seviye göstergeleri ve 76 mm. - 127 mm. tiplerinde ısı seviye göstergeleri stoktan tedarik e,dilmektedir. Özel tipte ürünler ayrıca stok tutulmaktadır.
DİJİTAL MANOMETRELER 1/4 BSP bağlantılı, 316L paslanmaz çelik gövdeli, 3V beslemeli, 4 veya 4 1/2 digitli 0-2 ila 0-700 bar ölçme aralıklarında %0.5 hassasiyetli ve diğer özel çeşitli dijital manometrelerin tedariği sağlanmaktadır.
DİJİTAL REGÜLATÖR 1/4 ila 1" BSP paso gövde büyüklüklerinde, muhtelif basınç ayar aralıklarında dijital regülatörlerin tedariği sağlanır.
ŞAMANDIRALI DEBİMETRE Trogamit veya polisülfon malzemeden, kontak çıkış opsiyonelli 15-150 lt/saat ila 8000-60000 lt/saat ölçüm aralıklarında DN10 ila DN65 ölçülerindeki çeşitlerinin tedariği sağlanmaktadır. Diğer özel ölçü ve fonksiyonlardaki tiplerinin tedariği de sağlanabilmektedir.
ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE SS316 elektrodlu, PN16 ve PN25 basınç değerli, %2 hassasiyetli, 2x pulse RS485 çıkışlı, opsiyonel olarak çeşitli elektrod ve daha yüksek basınç&hassasiyet değerlerinde DN15 ila DN300 ölçülerinde flanşlı veya wafer tip elektromanyetik debimetrelerin tedariği sağlanmaktadır.
TÜRBİN TİP DEBİMETRE 3/8 ve 1/4 BSP bağlantıda, 0,5…5 lt/dk ila 0,1….25 lt/dk su ölçüm aralıklarında %3 hassasiyetli, 5-24 V DC beslemeli PA12 türbinli debimetrelerin tedariği sağlanmaktadır.
ÖZEL DEBİMETRELER Ultrasonik, dişli,daldırma tip, vidalı, kalorimetrik, dijital ve diğer muhtelif tip ve özelliklerde debimetrelerin tedariği sağlanmaktadır.
BASINÇ ŞALTERİ Çinko kaplı çelik gövde, 0,3-2 ila 30-320 bar ayar aralığında 1/4 BSP bağlantılı NK, NA ve TKÇY kontaklı ve diğer özel tiplerde basınç şalterlerinin tedariği sağlanmaktadır. Özel bağlantılı, kompresör tipi ve modüler valflere uyumlu çeşitleri mevcuttur.
DİJİTAL BASINÇ ŞALTERİ 317L paslanmaz gövdeli, 0-10 volt opsiyonel çıkışlı, 12-30 V DC çıkışlı, -1…50 bar, 0…700 bar aralığında ölçme aralığında %0.6 hassasiyetli 2 veya tek kontaklı ve özel çeşitlerinin tedariği sağlanmaktadır.
FARK BASINÇ ŞALTERİ 316L paslanmaz çelik gövdeli, %0.2 hassasiyetli, 10 - 30 V DC beslemeli 0-1 bar ila 0-25 bar ölçme aralığına sahip 4-20 mA çıkışlı fark basınç şalterlerinin tedariği sağlanmaktadır. Diğer çeşitleri ayrıca sevkedilebilmektedir.
SEVİYE ŞALTERLERİ Şamandıralı, by-pass, titreşimli, hidrostatik, manyetik flatörlü başta olmak üzere muhtelif tip ve özelliklerdeki seviye şalterlerinin tedariği sağlanmaktadır. 
AKIŞ ŞALTERLERİ Pedal tip ve piston tip akış akış şalterleri muhtelif değer ve tiplerde proje değerlerine göre sevk edilmektedir.
BASINÇ TRANSMİTTERLERİ 316L paslanmaz çelik gövdeli, %0.25 hassasiyetli, opsiyonel olarak çeşitli çıkış değerlerinde ve koruma sınıflarında, 0-1 bar ila 0-600 bar ölçme aralıklarında, 1/4 bağlantılı, %1 hassasiyetli ve diğer özel tipleri ile basınç transimetterleri sevk edilmektedir.
ULTRASONİK SEVİYE TRANSMİTTERİ 6 m ve 12 m ölçme aralığında, 2" ve 2 1/2 BSP paso bağlantı ölçüsünde ultrasonik seviye transmitterlerinin tedariği sağlanmaktadır.
AKIŞ GÖSTERGESİ 1/4 ila 2" BSP ölçülerinde 06-10 lt/dk ila 7-190 lt/dk su ölçüm aralığında vanalı veya vanasız akış göstergelerinin tedariği sağlanmaktadır.
TERMOMETRELER Muhtelif malzeme, çap, bağlantı, ölçü aralıklarında ve opsiyonlarda termometrelerin tedariği sağlanmaktadır.
REZİSTANS TERMOMETRE Farklı bağlantı ölçüsü opsiyonları bulunan, çeşitli sensör çap ve boylarında, muhtelif çıkış değelerinde, çeşitli çalışma sıcaklıklarında rezistans termometrelerin tedariği sağlanır.
BASINÇ VE SICAKLIK TRANSDÜSERLERİ Muhtelif kontaklar, bağlantılar ve aralıklarda basınç ve sıcaklık transdüserlerinin tedariği sağlanmaktadır.
TERMOKUPL Farklı bağlantı ölçüsü opsiyonları bulunan, çeşitli sensör çap ve boylarında, muhtelif çıkış değelerinde, çeşitli çalışma sıcaklıklarında termokuplların tedariği sağlanır.

VANALAR

Standart Pnömatik Aktüatörler Çift etkili, tek etkili, 90 derece dönüşlü, 120 derece dönüşlü, 180 derece dönüşlü olmak üzere çeşitli tork ve bağlantı ölçülerinde pnömatik aktüatörlerin stoktan tedariği sağlanmaktadır. Ürünlere ait yedek parçalar ve aksesuarlar ayrıca sevkedilmektedir.
Özel Tip Pnömatik Aktüatörler Ağır hizmet, gas over uygulamalı, scotch yoke tipi ve diğer özel ölçü ve fonksiyonlardaki pnömatik aktüatörlerin tedariği sağlanmaktadır.
Atex Pnömatik Aktüatörler Çift etkili, tek etkili, 90 derece dönüşlü, 120 derece dönüşlü, 180 derece dönüşlü olmak üzere çeşitli tork ve bağlantı ölçülerinde Ex Proof Atex belgeli pnömatik aktüatörlerin tedariği sağlanmaktadır. Ürüne ait yedek parçalar ve aksesuarlar ayrıca sevkedilmektedir.
Soğuk Ortam Pnömatik Aktüatörler  -50 Santigrad derecede çalışabilen çift etkili, tek etkili, 90 derece - 120 derece - 180 derece dönüşlü çeşitli tork ve bağlantı ölçülerinde pnömatik aktüatörlerin tedariği sağlanmaktadır
Teflon Kaplı Pnömatik Aktüatörleri Agresif ortamlar için tasarlanan teflon kaplı aktüatörlerin çeşitli tork değerlerinde tek etkili ve çift etkili olarak tedariği sağlanmaktadır.
Rotary Pozisyonerler Smart tip, elektro pnömatik tip, fail freze tip, dijital tip, pnömatik tip, remote tip olmak üzere çeşitli otomatik ya da manuel kalibrasyonlu, paslanmaz gövde, ATEX sertifikalı olma, HART iletişim protoklü, limit alarm opsiyonları gibi muhtelif özellikleri olan rotary pozisyonerlerin tedariği sağlanmaktadır.
Lineer Pozisyonerler Smart tip, elektro pnömatik tip, fail freze tip, dijital tip, pnömatik tip, remote tip olmak üzere çeşitli otomatik ya da manuel kalibrasyonlu, paslanmaz gövde, ATEX sertifikalı olma, HART iletişim protoklü, limit alarm opsiyonları gibi muhtelif özellikleri olan lineer pozisyonerlerin tedariği sağlanmaktadır.
Pnömatik Aktüatör Aksesuarları Ex-Proof manyetik sensörler, yön valfleri, ATEX ve standart limit switch kutuları ve namur valfler pnömatik aktüatör aksesuarları grubunda stok tutulmaktadır.
Elektrikli Aktüatörler Çeşitli voltaj ve tork değerlerinde; oransal kontrol ünitesi, Ex Proof tipli, ekstra limit switchi, lokal kontrol ünites, akım poizsyon transmitteri, şarj edilebilir batarya, farklı açılarda dönüş gibi pek çok opsiyonu bulunan elektrikli aktüatörlerin tedariği sağlanmaktadır.
Manuel Kontrol Üniteleri Her hangi bir enerji kesintisinde manuel müdahaleye imkan veren manuel kontrol ünitelerinin çeşitli tork değerlerine göre tedariği sağlanmaktadır.
Mini Elektrik Aktüatörlü Küresel Vana Timer kontrol opsiyonu ile 2/2 veya 3/2 yollu dişli paslanmaz küresel vanalar 1/2,3/4 ve 1" BSP ölçülerinde tedarik edilebilmektedir.
Wafer Kelebek Vanalar Aktüatör montajına hazır DN25 ila DN600 ölçülerine sahip muhtelif kelebek vana çeşitlerinin tedariği sağlanmaktadır. Standart ölçüler stok tutulmaktadır.
Lug Kelebek Vanalar Aktüatör montajına hazır DN25 ila DN600 ölçülerine sahip muhtelif lug vana çeşitlerinin tedariği sağlanmaktadır. Standart ölçüler stok tutulmaktadır.
Özel Kelebek Vanalar Aktüatör montajına hazır teflon contalı, viton contalı, paslanmaz gövdeli, flanşlı plug tipi, pvc, gıda tipi özel kelebek vanaların tedariği sağlanmaktadır.
2 Yollu Küresel Vanalar Aktüatör montajına hazır PN40 ve PN63 basınç kapasiteli, 1/2 ila 3" BSP paso gövde büyüklüklerine sahip küresel vanaların tedariği sağlanmaktadır. Standart ölçüler stok tutulmaktadır. 
3 Yollu Küresel Vanalar Aktüatör montajına hazır PN40 ve PN63 basınç kapasiteli, 1/2 ila 2" BSP paso gövde büyüklüklerine sahip üç yollu küresel vanaların tedariği sağlanmaktadır. Standart ölçüler stok tutulmaktadır. 
2 Yollu Paslanmaz Vanalar Aktüatör montajına hazır flanşlı ve dişli tiplerde PN16 ve PN40 basınç kapasiteli, DN15 ila DN150  büyüklüklerine sahip 2 yollu paslanmaz vanaların tedariği sağlanmaktadır.
PVC Küresel Vanalar Aktüatör montajına hazır EPDM ve viton contalı 1/2 ila 2 1/2" BSP paso gövde büyüklüğünde 2 yollu PVC vanaların tedariği sağlanmaktadır.
Monoblok Vanalar Aktüatör montajına hazır DN15 ila DN100 ölçülerinde karbon çelik ve paslanmaz monoblok küresel vanaların tedariği sağlanmaktadır. Çift flanşlı olma seçeneği vardır.
Doğalgaz Küresel Vanaları Aktüatör montajına hazır DN15 ile DN200 büyüklüklerinde sfero döküm ve pik döküm olmak üzere doğalgaz küresel vanalarının tedariği sağlanmaktadır. Karbon çelik çeşitleri de mevcuttur.
Glob Vanalar Lineer pnömatik aktüatör bağlantılı 2 veya 3 yollu on/off veya oransal DN15 ila DN100 ölçülerinde lineer aktüatörlü glob vanaların tedariği sağlanır.
Metal Kafalı Pistonlu Vanalar 2 yollu veya 3 yollu, 1/2 ila 2" BSP paso gövde büyüklüğü ölçülerine sahip normalde kapalı veya normalde açık muhtelif basınç dayanımlarındaki ve bağlantı tiplerindeki pistonlu vanaların tedariği stoktan sağlanmaktadır. Gaz ve buhar tipi, soğuk ortam tipi opsiyonları mevcuttur.
Plastik Kafalı Pistonlu Vanalar 2 yollu veya 3 yollu, 1/2 ila 2" BSP paso gövde büyüklüğü ölçülerine sahip normalde kapalı veya normalde açık muhtelif basınç dayanımlarındaki ve bağlantı tiplerindeki pistonlu vanaların tedariği stoktan sağlanmaktadır. Gaz ve buhar tipi opsiyonu mevcuttur.
Genel Maksat Selanoid Valfler Elektrik kontrollü, 1,8 mm. ila 46 mm. orifis çaplarında, 1/8 ila 2" BSP paso gövde büyüklüklerinde bulunan normalde açık ve normalde kapalı tiplerde, muhtelif basınç aralıklarında, paslanmaz veya pirinç kovanlı selanoid valflerin stoktan tedariği sağlanmaktadır. Tam geçişli tipleri ayrıca stoklarda mevcuttur.
Özel Selanoid Valfler Oransal, suyun içinde çalışabilen (IP68), ekstra büyük orifisli, düşük giriş basınçlı, yüksek çalışma basınçlı, pistonlu tip, borulu tip, drain tipi, sulama tipi, gemi düdük valfi, latching tip, pinc tip, uzaktan hava kumandalı tip gibi özel fonksiyon ve değerlerde muhtelif selanoid valflerin tedariği sağlanır.
3 Konumlu Selanoid Valfler 3 konumlu 2 yollu veya 3 yollu selanoid valflerin normalde açık ve normalde kapalı tiplerde muhtelif orifis ve gövde büyüklüklerinde stoktan tedariği sağlanmaktadır.
Grup Selanoid Valfler 2/2 ve 3/2 normalde kapalı ve normalde açık tiplerde ikili ve üçlü olmak üzere muhtelif orifis ve gövde büyüklüklerinde grup valflerinin tedariği sağlanmaktadır.
Oksijen ve Hidrojen Selanoid Valfleri 2 yollu 2  konumlu, muhtelif orifis ve gövde büyüklüklerinde,muhtelif şekillderde minimal giriş basınç değerlerinde oksijen ve hidrojen uygulamaları için özel tasarlanmış selanoid valflerin tedariği sağlanmaktadır.
Atex Selanoid Valfler Patlayıcı ortamda çalışmak üzere tasarlanmış ATEX sertifikalı Ex-Proof selanoid valflerin tedariği sağlanır. Ürünlere ait Ex-Proof bobin ve aksesuarlar ayrıca tedarik edilmektedir.
Buhar Selanoid Valfleri Çeşitli voltaj değerlerinde, muhtelif orifis ve ölçülerde, muhtelif basınç aralıklarında, çeşitli diyafram tiplerinde, normalde kapalı ve normalde açık 2 yollu buhar selanoid valflerinin stoktan tedariği sağlanmaktadır. Nikel kaplama, fark basınçsız olma gibi opsiyonları mevcuttur.
Vakum Selanoid Valfleri Çeşitli voltaj değerlerinde, muhtelif orifis ve ölçülerde, muhtelif vakum aralıklarında, çeşitli diyafram tiplerinde, normalde kapalı ve normalde açık 2 yollu vakum selanoid valflerinin stoktan tedariği sağlanmaktadır.
Yakıt Selanoid Valfleri Çeşitli voltaj değerlerinde, muhtelif orifis ve ölçülerde, muhtelif basınç aralıklarında, çeşitli diyafram tiplerinde, normalde kapalı ve normalde açık 2 yollu yakıt selanoid valflerinin tedariği sağlanmaktadır.
Kompresör Selanoid Valfleri Çeşitli voltaj değerlerinde, muhtelif orifis ve ölçülerde, muhtelif basınç aralıklarında, çeşitli diyafram tiplerinde, normalde kapalı ve normalde açık 2/2 ve 3/2 kompresör selanoid valflerinin tedariği sağlanmaktadır.
Kriyojenik ve Soğutma Selanoid Valfleri  -196 santigrad derecede çalışabilme özellikli, çeşitli voltaj değerlerinde, muhtelif orifis ve ölçülerde, muhtelif basınç aralıklarında, çeşitli diyafram tiplerinde, normalde kapalı ve normalde açık 2 yollu kriyojenik ve soğutma valflerinin tedariği sağlanmaktadır.
Paslanmaz Solenoid Valfler Komple paslanmaz gövdeden imal, opsiyonel olarak EPDM ve Viton diyaframa sahip 2/2 ve 3/2 paslanmaz solenoid valflerin tedariği sağlanmaktadır.
Selanoid Valf Diyaframları Nitril, viton ve teflon olmak üzere satışını yaptığımız selanoid valflerin yedek diyaframları stoktan tedarik edilmektedir. 
Patlaç Valfler Alüminyum enjeksiyon gövdeli, neopren, NBR veya viton diyaframlı, 3/4 ila 3" BSP paso gövde büyüklüklerinde muhtelif tiplerde patlaç valflerin tedariği stoktan sağlanmaktadır. Ürünlere ait Ex Proof çeşitleri ve yedek parçaları ayrıca tedarik edilebilmektedir.
Doğalgaz Valf ve Regülatörleri Regülatör grubunda muhtelif ölçü ve tiplerde düz, shut off ve filtre elemanı; valf grubunda ise muhtelif yön kontrol valfleri ve vanaları ile doğalgaz ekipmanlarının tedariği sağlanmaktadır. Gaz alarm cihazları ve mekanik deprem vanası da bu ürün grubunda bulunmaktadır.
Tork Yedek Bobinleri Yetkili satıcılığını yaptığımız TORK markasına ait ürünlere ait elektrik kontrolünü sağlayan muhtelif valfler stok tutulmaktadır. Standart, IP68, mini, büyük, yuvarlak tip, koruma diyotlu, ters diyotlu, ex-proof, flame-proof bobinler, soketler ve solenoid kartlarının stoktan tedariği sağlanmaktadır.

VAKUM TEKNOLOJİSİ

Vakum pompalı tutma sistemi 120 lt/dk ve 580 lt/dk debide -80Kpa kapasiteli komplike geniş alanlı vakum tutma sistemlerinin tedariği sağlanmaktadır.
Çoklu vakum pompaları 23x7 lt/dk ve 32x10 lt/dk debili, -92Kpa kapasiteli çoklu vakum pompalarının tedariği sağlanmaktadır.
Mini tip vakum pompaları 32 lt/dk ila 185 lt/dk debilerde, -92Kpa kapasiteli mini tip vakum pompalarının tedariği sağlanmaktadır. Susturuculu gövde ve harici susturuculu tipleri mevcuttur.
Standart Vakum Pompaları 420 lt/dk ila 1500 lt/dk debi değerlerine sahip, -92Kpa kapasiteli universal tip vakum pompalarının tedariği sağlanmaktadır. Daha düşük debi ve kapasite değerlerine sahip standart vakum pompaları ayrıca tedarik edilebilmektedir.
Kompakt Tip Yüksek Debili Vakum Pompaları 2200 lt/dk ila 3710 lt/dk debi değerlerine sahip, -92Kpa kapasiteli kompakt tip yüksek debili vakum pompalarının tedariği sağlanmaktadır.
Grup Vakum Jenaratörü 110 lt/dk debi ve -92Kpa kapasitelerinde alıp bıraktırmalı tip, elektrik kontrollü ve konnektörlü vakum jenaratörlerinin tedariği sağlanmaktadır.
Çok Kademeli Vakum Pompaları  -84 Kpa ve 100 lt/dk ile 200 lt/dk debi kapasitesinde vakummetreli, egzoz tahliyeli, alıp bıraktırmalı, dijital kontrollü kademeli vakum pompalarının tedariği sağlanmaktadır.
Taşıyıcı Vakum Pompaları  -84 Kpa ila -9 Kpa ve 280 lt/dk ila 5610 lt/dk debi kapasitelerinde ayarlanabilir taşıyıcı tip muhtelif vakum pompalarının tedariği sağlanmaktadır. 
Temel Vakum Pompaları  -97 Kpa ila -57 Kpa ve 7 lt/dk ila 350 lt/dk debi kapasitelerinde susturuculu temel vakum pompalarının tedariği sağlanır. Basınç anahtarlı ayarlanabilir opsiyonları mevcuttur.
Vakum Enjektörleri BSP 1/8, 1/4, 1/2 paso gövde büyüklüklerinde vakum enjektörlerinin tedariği sağlanmaktadır.
Kutu Tip Vakum Pompası Metrik veya BSP paso ölçülü 5 lt/dk ila 40 lt/dk debi ve -88 Kpa vakum kapasitesine sahip kutu tip temel vakum pompalarının tedariği sağlanır.
S Tipi Temel Vakum Pompaları Metrik veya BSP paso ölçülü 24 lt/dk ila 85 lt/dk debi ve -88 Kpa vakum kapasitesine sahip S tipi temel vakum pompalarının tedariği sağlanmaktadır.
L Tipi Temel Vakum Pompaları Metrik veya BSP paso ölçülü 80 lt/dk ila 140 lt/dk debi ve -53 Kpa vakum kapasitesine sahip L tipi temel vakum pompalarının tedariği sağlanmaktadır.
Poliüretan Vakum Vantuzları Metrik ya da BSP pasolu, düz tip, körüklü, Ø10 mm ila Ø70 mm arasında çapa sahip  muhtelif yapılarda vakum vantuzlarının tedariği sağlanmaktadır.
Nitril Vakum Vantuzları Ø6 mm ila Ø50 mm çap aralığında düz tip veya körüklü BSP veya metrik pasolu muhtelif yapılarda vakum vantuzlarının tedariği sağlanmaktadır.
Silikon Vakum Vantuzları Muhtelif tip ve çaplarda silikon vakum vantuzlarının tedariği sağlanmaktadır.
Gövde Bağlantılı Vakum Vantuzları Dikey dönerli, dikey dönmezli, yaylı ve dalma tip silikon ve nitril malzemeden imal muhtelif rekor,tip ve stroklarda gövde bağlantılı vakum vantuzlarının tedariği sağlanmaktadır.
Vantuz Rekorları ve Montaj Aparatları Muhtelif tiplerde vakum vantuz rekorları ve montaj aparatlarının tedariği sağlanmaktadır.
Yüksek Hassasiyetli Dijital Vakummetre  -101 Kpa kapasiteli yüksek hassasiyetli dijital vakummetrelerin tedariği sağlanmaktadır.
Vakum Aksesuarları Susturucular, filtreler başta olmak üzere vakum sistemlerindeki aksesuar ve yedek parçaların tedariği sağlanmaktadır.
Basınç Kumandalı Vakum Valfleri 3 veya 2 yollu, 2 konumlu, normalde açık veya normalde kapalı 1500 NI/dk. Debi ve 759,5 mmHg vakup kapasiteli yön kontrol valflerinin tedariği stoktan sağlanmaktadır.
Elektrik Kontrollü Vakum Valfleri Elektrik kontrollü muhtelif ölçü ve değerlerde vakum yön kontrol valflerinin tedariği sağlanmaktadır.